Drugie źródło mapy:

Mapa jest aktualizowana codziennie na podstawie komunikatów Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

 Pomysłodawcą i koordynatorem mapy jest Fundacja Ambasada Kultury https://twitter.com/FKultury